SOCIAL LINKS

GUESTBOOK

What a splendid hotel – so friendly and so comfortable; we have had a wonderful time. Thank you for the most relaxed and friendly holiday we have had for a long time. We will be back very soon – if there is enough room after everyone we will give recommendations to spare a room.What a splendid hotel – so friendly and so comfortable; we have had a wonderful time. Thank you for the most relaxed and friendly holiday we have had for a long time. We will be back very soon – if there is enough room after everyone we will give recommendations to spare a room.
Mark

SPECIAL RATES ALERTS & OUR NEWSLETTER

PRIVACY POLICY: We understand and respect your right to privacy. Any personal information provided to Porto Scoutari Romantic Hotel will be stored in a secure environment and will not be misused, sold or transferred to any other source. You can always Opt-Out of our lists safely and easily.

Hoş geldiniz!

Patmos adasɪ Doğu Ege Denizi’nde bulunur.

Yüzӧlçümü 34 km2 dir. Topraklarɪ volkaniktir. Kayalar, ardarda sɪralanmɪş tepeler halinde adanɪn küçük ovalarɪnɪ çevirmiştir. Kɪyɪlarɪnɪn sayɪsɪz girinti ve çɪkɪntɪlarɪ denizle bir olduğunda kɪymetli bir oya, zevkle işlenmiɪ bir dantel gibi gӧrünür.

Arkeolojik buluntular, bu abada abtik çağlardan deri Artemis’e tapan Dorianlarɪn, İonlarɪn yaşadɪklarɪna, adada yaşayanlarɪn üstün bir kültüre ve başarɪlɪ bir ekonomiye sahip olduklarɪna tanɪlɪk ederler.

M.S. 95 yɪlɪnda Allah, ona Apokalypsis’i dikte etmek için İsa’nɪn aziz dostu, sürgün İncil yazarɪ İoannis’i ararken Patmos’a bakmɪş. O andan beri Patmos adasɪndan yüzyllar boyunca Allah’ɪn nuru eksik olmamɪştɪr.

1088’de Bizans İmparatorluğunun Saraylarɪnda çok tanɪdɪklarɪ olan Hristodulos Latrinos adɪnda aydɪn bir keşiş, o zamanki ɪssɪz ve tenha adayɪ ona vermelerini ister ve orada İncil Yazarɪ İoannis’in adɪna Büyük Manastɪrɪn hayatɪna, çektiği zorluklara ve Ege Denizinin sularɪnda meydan okuyan her türlü fatihlerin manastɪra verdikleri imtiyazlara bağlɪ kalmɪstɪr.

1309-1522 yɪllarɪ arasɪnda Patmos adasɪ Jansenist Şӧvalyelerin ellerine geçti. Sonra Osmanlɪ İmparatorluğunun himayesi altɪ girdi.
1912 yɪlɪnda Osmanlɪlar, Patmos adasɪnɪ-diğer tüm Dodakanez adalarɪyla olduğu gibi- İtalyanlara Verdi.

1947 yɪlɪnda, Yunan vicdanɪnɪ hiçbir zaman yitirmeyen adalɪlar, Patmos’un diğer Dodakanez adalarɪ gibi Yunanistan’a verilmesini büyük şenliklerle Kabul ettiler.

Günlerimizde Ege Denizi’ne ait olduğunu tüm yanlariyla belli eden Patmos, kutsal bir ibadet yeri olmakla beraber ayni zamanda ideal bir tatil yeridir. Hora, Ege’de en iyi korunmuş ortaçağdaki yerleşim yerlerinden biridir. Bundan dolayɪ 1999’da, Büyük Manastir ve Apokalypsis mağarasɪ ile birlikte UNESCO tarafɪndan vrensel Miras Anɪtɪ (OWHC) olarak Kabul edilmiştir.

Son zamanlarda gelişmiş olan turism, adalɪlarɪn gleneksel misafirseverliğini etkilememiştir.

Üstelik, adanɪn dantl kɪyɪlarɪndaki küçük kumlu kӧrfezleri a da plajlarɪ, nemsiz iklimi, eşsiz pitoresk manzarasɪ, manastɪrlarɪ ve ӧzellikle bizans devrinden kalma eşyalrɪ ve nadir el yazɪsɪ kitaplarɪyla meşhur surlu İoanni Theologos Manastɪrɪ, Paskalya’dan ӧncek Kutsal Perşmbe’nin ayini başta gelmek üzer ortodoks kilisenin ayinleri, en ӧnemli kültürel etkinlikler arasɪnda Dini Müzik Festivali ve tabii ki sunulan yüksek düzey turizm hizmetleri, turistlerin tekrar adaya gelmelerinin başlɪca nedenleridir.

Fakat turistler en çok hissettikleri adanɪn olumlu havasɪ ve unutulmayan izlenimlerinden etkilenir. Belki de Allah’ɪn nurlu bakɪşɪndan…
Adayɪ ziyaret etmek isteyenler Patmos’a Pire-Patmos deniz seferleri, ya da Kos ve Samos adalarɪndan
Hava seferleriyle ulaşabilir.