Patmos adasiPatmos adasi

Hoş geldiniz!

 

Patmos adasɪ Doğu Ege Denizi’nde bulunur.Yüzӧlçümü 34 km2 dir. Topraklarɪ volkaniktir. Kayalar, ardarda sɪralanmɪş tepeler halinde adanɪn küçük ovalarɪnɪ çevirmiştir. Kɪyɪlarɪnɪn sayɪsɪz girinti ve çɪkɪntɪlarɪ denizle bir olduğunda kɪymetli bir oya, zevkle işlenmiɪ bir dantel gibi gӧrünür.

patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic

 

 

 

 

 


Arkeolojik buluntular, bu abada abtik çağlardan deri Artemis’e tapan Dorianlarɪn, İonlarɪn yaşadɪklarɪna, adada yaşayanlarɪn üstün bir kültüre ve başarɪlɪ bir ekonomiye sahip olduklarɪna tanɪlɪk ederler.

patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic

M.S. 95 yɪlɪnda Allah, ona Apokalypsis’i dikte etmek için İsa’nɪn aziz dostu, sürgün İncil yazarɪ İoannis’i ararken Patmos’a bakmɪş. O andan beri Patmos adasɪndan yüzyllar boyunca Allah’ɪn nuru eksik olmamɪştɪr.

patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic

1088’de Bizans İmparatorluğunun Saraylarɪnda çok tanɪdɪklarɪ olan Hristodulos Latrinos adɪnda aydɪn bir keşiş, o zamanki ɪssɪz ve tenha adayɪ ona vermelerini ister ve orada İncil Yazarɪ İoannis’in adɪna Büyük Manastɪrɪn hayatɪna, çektiği zorluklara ve Ege Denizinin sularɪnda meydan okuyan her türlü fatihlerin manastɪra verdikleri imtiyazlara bağlɪ kalmɪstɪr.

patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic

1309-1522 yɪllarɪ arasɪnda Patmos adasɪ Jansenist Şӧvalyelerin ellerine geçti. Sonra Osmanlɪ İmparatorluğunun himayesi altɪ girdi.

patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic

1912 yɪlɪnda Osmanlɪlar, Patmos adasɪnɪ-diğer tüm Dodakanez adalarɪyla olduğu gibi- İtalyanlara Verdi.1947 yɪlɪnda, Yunan vicdanɪnɪ hiçbir zaman yitirmeyen adalɪlar, Patmos’un diğer Dodakanez adalarɪ gibi Yunanistan’a verilmesini büyük şenliklerle Kabul ettiler.Günlerimizde Ege Denizi’ne ait olduğunu tüm yanlariyla belli eden Patmos, kutsal bir ibadet yeri olmakla beraber ayni zamanda ideal bir tatil yeridir.

patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic

Günlerimizde Ege Denizi’ne ait olduğunu tüm yanlariyla belli eden Patmos, kutsal bir ibadet yeri olmakla beraber ayni zamanda ideal bir tatil yeridir. Hora, Ege’de en iyi korunmuş ortaçağdaki yerleşim yerlerinden biridir. Bundan dolayɪ 1999’da, Büyük Manastir ve Apokalypsis mağarasɪ ile birlikte UNESCO tarafɪndan vrensel Miras Anɪtɪ (OWHC) olarak Kabul edilmiştir.Son zamanlarda gelişmiş olan turism, adalɪlarɪn gleneksel misafirseverliğini etkilememiştir.

patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic

Üstelik, adanɪn dantl kɪyɪlarɪndaki küçük kumlu kӧrfezleri a da plajlarɪ, nemsiz iklimi, eşsiz pitoresk manzarasɪ, manastɪrlarɪ ve ӧzellikle bizans devrinden kalma eşyalrɪ ve nadir el yazɪsɪ kitaplarɪyla meşhur surlu İoanni Theologos Manastɪrɪ, Paskalya’dan ӧncek Kutsal Perşmbe’nin ayini başta gelmek üzer ortodoks kilisenin ayinleri, en ӧnemli kültürel etkinlikler arasɪnda Dini Müzik Festivali ve tabii ki sunulan yüksek düzey turizm hizmetleri, turistlerin tekrar adaya gelmelerinin başlɪca nedenleridir.

patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic

Fakat turistler en çok hissettikleri adanɪn olumlu havasɪ ve unutulmayan izlenimlerinden etkilenir. Belki de Allah’ɪn nurlu bakɪşɪndan…
Adayɪ ziyaret etmek isteyenler Patmos’a Pire-Patmos deniz seferleri, ya da Kos ve Samos adalarɪndan
Hava seferleriyle ulaşabilir.

patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic
 
 
                       
patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic
 
                       
patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic
 
                       
patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic
 
                       
patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic
 
                       
patmos-hotel-romanticpatmos-hotel-romantic
 
                       

  


                      

 
                  

Porto Scoutari Romantic Hotel Patmos, Greece

E-mail:sales@portoscoutari.com  

Phone: +30 22470 33123  Mobile: +30 6906114245